NGƯU TẤT

NGƯU TẤT

Cây ngưu tất là một loại cây cỏ, có thân mảnh, hơi vuông, cao độ 1m, ở các đốt phình lên như đầu gối trâu (Ngư...

NGŨ VỊ TỬ (QUẢ)

NGŨ VỊ TỬ (QUẢ)

Ngũ vị tử tên khoa học: Schíandrra sinensis Bail, họ Ngũ vị (Schisandraceace); Còn gọi là Bắc ngũ vị (TQ);

NGÔ THÙ DU

NGÔ THÙ DU

Ngô thù du tên khoa học: Evodia rutaecarpa (Juss) Benth (Tetradium rutaecarpum (A. Juss, Hartley), họ Cam (Rut...

NGỌC TRÚC

NGỌC TRÚC

Ngọc Trúc tên khoa học: Polygonatum odoratum (Mill) Druce (P. offcinade All)., họ Hành (liliaceae); còn gọi là...

NGHỆ TRẮNG – NGHỆ XANH

NGHỆ TRẮNG – NGHỆ XANH

Cây nghệ trắng tên khoa học: Curcuma aromatic Salisb, họ Gừng (Zinggiberaceae). Tên khác Uất kim – ngải trắng...

NGHỆ VÀNG – NGHỆ ĐEN

NGHỆ VÀNG – NGHỆ ĐEN

Cây nghệ là cây thảo sống lâu năm, cao độ 1m. Thân rễ phát triển phình rộng thành củ hihf khối, trên đó sinh r...

NGHỂ BÚN (CÂY) – NGHỂ RĂM (CÂY)

NGHỂ BÚN (CÂY) – NGHỂ RĂM (CÂY)

Cây ghể bún là cây thảo, mọc hàng năm, thân nằm hay đứng cao 40 – 80cm, thân phận thành nhiều nhánh, đường kín...

NGÂN SÀI HỒ

NGÂN SÀI HỒ

Cây ngân sài hồ tên khoa học: Stellari dichotoma L, varlanceolata Bge, họ Cẩm chướng (Caryophyllaceae); còn có...

MUỒNG TRÂU

MUỒNG TRÂU

Cây muồng trâu là một cây nhỏ, cao độ 1 – 2m hay hơn. Lá kép rất to, dài tới 40 – 60cm, có 8 – 14 đôi lá chét,...

MŨI MÁC

MŨI MÁC

Cây Bồ công anh là một cây cỏ cao 0,60 – 1m, có thể tới 3m, thân thẳng, nhẵn, không cành hoặc rất ít cành. Lá...

MƠ VÀ HOA MƠ

MƠ VÀ HOA MƠ

Cây mơ tên khoa học: Armeniaca vulgaris Lamk, họ Hoa hồng (Rosacae); CÒn gọi là Hạnh – Khổ hạnh nhân – ô mai –...

MỘT DƯỢC

MỘT DƯỢC

Một dược tên khoa học: Commiphora molmol Engler, họ Trâm (Burseraceae); Còn gọi là Minh một dược – mạt dược.

MỘC THÔNG

MỘC THÔNG

Mộc thông tên khoa học: Akebia trifoliate 9Thunb) Koidz – họ Mộc thông (Lardizabalaceae); Cong gọi là Tam diệp...

MỘC QUA

MỘC QUA

Mộc qua tên khoa học: Chaenomeles lagenaria (Loisel0 Koidz – họ Hoa Hồng (Rosaceae); còn gọi là Niêm ngạnh Hải...

MỘC HƯƠNG

MỘC HƯƠNG

Mộc hương tên khoa học: Saussurea lappa Clarke – họ Cúc (Asteraceae); còn gọi với tên khác là Vân mộc hương -...