THẢO QUẢ

THẢO QUẢ

Thảo quả tên khoa học: Amomum tsao-ko Crévost et Lemaríe, họ Gừng (Zingiberaceae) còn gọi là Đò ho – Tò ho – m...

THANH CAO

THANH CAO

Thanh cao tên khoa học: Artemisia carvifolia Wall. (Artemisia apiacea hance), họ Cúc (Asteraceae) còn gọi là T...

THĂNG MA

THĂNG MA

Cây bắc thăng ma (C. dahurica) là một cây sống lâu năm, thân cao 1- 2m, thân rễ to, nhiều đầu, hơi cong queo,...

THÀI LÀI

THÀI LÀI

Thài lài tên khoa học: Commelina communis L. Họ Thài lài (Commelinaceae) còn gọi là Rau trai – Trai thường – T...

THẠCH HỘC

THẠCH HỘC

Thạch học tên khoa học: Dendrobium nobile Lindl, họ Lan (Orchidaceae) còn gọi là Hoàng thảo – Dendrobium (Anh)...

TẾ TÂN

TẾ TÂN

Cây tế tân A. Sieboldi là một cây cỏ sống lâu năm cao 12 – 24cm. Thân rễ bò ngang, đầu thân rễ có phân nhánh t...

TÁO (NHÂN, HẠT)

TÁO (NHÂN, HẠT)

Táo tên khoa học: Zizyphus jujube Lamk họ Táo ta (Rhamnaceae) còn gọi là toan táo, táo ta – táo chua.

TẦN GIAO

TẦN GIAO

Tần giao tên khoa học: Gentiana macrophylla Pallas, họ Long đởm (Gentianaceae) còn gọi tên là Tần Cửu.

TÂN DI

TÂN DI

Tân di tên khoa học: Magnolia liliflora Desr, họ Mộc lan (Magnoliaceae) còn gọi là Biond Magnolia Flower (Anh)...

TAM THẤT -  KIM BẤT HOÁN - VỊ THUỐC KỲ DIỆU

TAM THẤT - KIM BẤT HOÁN - VỊ THUỐC KỲ DIỆU

Tam thất tên khoa học: Panax notoginseng (Burk) F.H.Chen – họ Nhân sâm (Araliaceae), còn được gọi là Nhân sâm...

TẦM GỬI (CÂY DÂU)

TẦM GỬI (CÂY DÂU)

Tẩm gửi cây dâu tên khoa học: Loranthus parasiticus (L) Merr họ Tầm gửi (Loảnthaceae) còn gọi là Tang ký sinh...

SÚNG

SÚNG

Sứng tên khoa học: Nymphaea stellata Willd họ Súng (Nymphaeaceae) còn gọi là Khiếm thực Nam – Thùy liên.

SỪNG DÊ

SỪNG DÊ

Cây sừng dê là một bụi cây nhỏ, cao độ 1 – 2m, cành dài, mềm uốn cong, có thể leo, cành non hình vuông, màu nâ...

SỬ QUÂN TỬ

SỬ QUÂN TỬ

Sử quân tử tên khoa học: Quisqualis indiaca L. họ Bàng (combretaceae) còn gọi là Quả giun – Quả nấc – Bông trà...

SƠN TRA

SƠN TRA

Tên khoa học: Loại 1 là Cây táo mèo: Docynia indica Dec, họ Hoa hồng (Rosaceae), còn gọi là Chitôdi (H;Mông);...