Ý DĨ

Ý DĨ

Ý dĩ là một cây thảo sống hàng năm, gần tựa như cây ngô, thân thẳng, cao độ 1 – 2m. Lá dài, hẹp, đầu nhọn. Ho...

XƯƠNG BỒ

XƯƠNG BỒ

Cây thạch xương bồ là một cỏ nhỏ sống lâu năm, thân rễ mọc ngang. Có nhiều đốt khít nhau, to bằng ngón tay, tr...

XUYÊN TÂM LIÊN

XUYÊN TÂM LIÊN

Cây thảo, nhỏ, thân thẳng đứng, cao khoảng 30 – 100cm, thân vuông, lá mọc đối, phân nhiều nhánh, các cành phát...

XUYÊN KHUNG

XUYÊN KHUNG

Cây xuyên khung là một cỏ sống lâu năm, cao 40 – 60cm, thân từ củ mọc lên, có nhiều đốt rỗng ở giữa. Lá mọc đô...

XOAN

XOAN

Cây thân gỗ cao 10 – 20m, đường kinh thân 20 – 40cm , lá rụng mùa đông. Lá kéo lông chim lẻ 2 – 3 lần, phiến l...

XÍCH THƯỢC

XÍCH THƯỢC

Cây xích thược là cây cỏ sống lâu năm, cao độ 50 – 80cm, rễ củ to, thân mọc thẳng đứng, không có lông. Lá mọc...

XẤU HỔ (CÂY)

XẤU HỔ (CÂY)

Cây nhỏ, phân nhiều nhánh, mọc thành bụi, lòa xòa trên mặt đất cao khoảng 50cm, thân có nhiều gai hình móc

VÔNG VANG

VÔNG VANG

Cây vông vang sống hàng năm hay hai năm, có thể cao 1 – 2m, toàn thân lá quả đều có lông ráp..

VÔNG NEM

VÔNG NEM

Cây vông nem là một cây cao lớn 10 – 20m, thân có gai ngắn, vỏ mỏng. Lá mọc so le, vòng quanh thân, lá kép có...

VỐI (CÂY)

VỐI (CÂY)

Cây vối là một cây thân gỗ, cao hơn 10m, to, đường kính có thể tới 30cmthân ít khi thẳng, phân nhánh nhiều càn...

VIỄN CHÍ

VIỄN CHÍ

Cây viễn chí là một cỏ nhỏ sống lâu năm, thân cao 20 – 40cm, phân nhiều nhánh, màu lục có lông mềm

VẢY RỒNG – KIM TIỀN THẢO

VẢY RỒNG – KIM TIỀN THẢO

Cây thảo, cao độ 0,3 - 0,6m, mọc bò hay đứng. Cành non, phủ nhiều lông tơ màu trắng, lá mọc cách, gồm 1 hay 3...

VANG

VANG

Cây gỗ vang là một cây to, cao tới 14m thân có gai. Lá kép lông chim chẵn, gồm 10 – 12 đôi chét lá.

VÀNG ĐẮNG (THÂN VÀ RỄ)

VÀNG ĐẮNG (THÂN VÀ RỄ)

Dây leo to, đường kính thân 5 – 20cm, cắt ngang thân hình nan hoa bánh xe, màu vàng tươi.Vỏ thân nứt, màu xám....

VẠN NIÊN THANH

VẠN NIÊN THANH

Cây vạn niên thanh thân đứng thường trồng làm cảnh, ngoài vườn hay trong nhà cao khoảng 30 – 50cm, đường kính...