CÂY HOA CÂY RAU CHỮA BỆNH QUANH TA (P2)

CÂY HOA CÂY RAU CHỮA BỆNH QUANH TA (P2)

Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc bài viết về một số cây hoa, cây rau vừa dùng làm cảnh, làm món ăn và làm...

CÂY HOA CÂY RAU CHỮA BỆNH QUANH TA (P1)

CÂY HOA CÂY RAU CHỮA BỆNH QUANH TA (P1)

Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc bài viết về một số cây hoa, cây rau vừa dùng làm cảnh, làm món ăn và làm...

THƯƠNG TRUẬT

THƯƠNG TRUẬT

THương truật tên khoa học: Atractylodes lancea Thunb.họ Cúc (Asteraceae) còn gọi là Mao truật – Xích truật.

THƯỜNG SƠN

THƯỜNG SƠN

Thường sơn tên khoa học: Dichroa febrifuga Lour, họ Tú cầu (Hydrangeaceae) còn gọi là Hoàng Thường sơn.

THƯƠNG MA

THƯƠNG MA

Thương ma tên khoa học: Abutilon avicennae Gaertn, họ Bông (malvaceae) còn gọi với tên là Bạch ma – Thanh ma –...

THU QUỲ

THU QUỲ

Thu quỳ tên khoa học: Abelmoschus manihot (L) medic (Hibiscus manihot L.), họ Bông (Malvaceae) còn gọi là Thục...

THÔNG (PHẤN HOA)

THÔNG (PHẤN HOA)

Thông tên khoa học: Thông đuôi ngựa: Pinus massoniana Lamb – họ Thông (Pinaceae) – Thông hai lá: Pinus merkusu...

THỒM LỒM

THỒM LỒM

Thồm lồm tên khoa học: Polygonum chinense L, họ Rau răm (Polygonaceae) còn gọi là Đuôi tôm – Cây thuốc lồm – L...

THỔ PHỤC LINH (THÂN RỄ)

THỔ PHỤC LINH (THÂN RỄ)

Thổ phục linh tên khoa học: Smilax glabra Roxb – họ Khúc khắc còn được gọi là Khúc khắc – Cậm cù – Dây chắt –...

THỔ HOÀNG LIÊN

THỔ HOÀNG LIÊN

Thổ hoàng liên tên khoa học: Thalictrum foliolóum DC. Họ Hoàng liên (Ranunculaceae), còn gọi là Hoàng liên đuô...

THIẾN THẢO

THIẾN THẢO

Thiên thảo tên khoa học: Rubia cordifolia L, họ Cà phê (Rubiaceae) còn gọi là Xuyến thảo – Hồng tây thảo – Thi...

THIÊN NIÊN KIỆN (THÂN – RỄ)

THIÊN NIÊN KIỆN (THÂN – RỄ)

Thiên niên kiện tên khoa học: Homalomena aromatic Schott họ Ráy (Araceae) còn gọi là Sơn thục.

THIÊN MÔN ĐÔNG

THIÊN MÔN ĐÔNG

Thiên môn đồng tên khoa học: Asparagus cochinchinensis (lour.), Merr, họ Hành (Liliaceae). Còn gọi là Thiên đô...

THIÊN MA

THIÊN MA

Thiên ma tên khoa học: Gastrodia elata BL, họ Lan (Orchidaceae) còn gọi Tall gastrodia Tuber.

THIÊN LÝ

THIÊN LÝ

Thiên lý tên khoa học: Telosma cordât (Burm.f) Merr. (Asclepias cordât Burm.f. Pergularia minor Andr., Pergula...