CỦ GIÓ

CỦ GIÓ

Dây leo mềm, sống lâu năm, thường xanh, cành tròn có lông nhỏ. Rế dài, từng đoạn lại phình lên như quả trứng,...

CỦ CẢI

CỦ CẢI

Cây thảo sống 1 năm, có rễ củ trắng phình to, dài 10 – 40cm, dạng trụ, cuối rễ củ hơi nhọn. Lá tụ tròng gần đấ...

CỐT TOÁI BỔ

CỐT TOÁI BỔ

Cây cốt toái bổ là một cây thường sống riêng trên các hốc đá, cây lớn, trên những đám rêu, trên những thân cây...

CỐT KHÍ

CỐT KHÍ

Cây cốt khí là một cây nhỏ, sống lâu năm, cao 0,5 – 1m, thân nhỏ yếu, đường kinh độ 4mm, trên thân và cành thư...

CỐI XAY (CÂY)

CỐI XAY (CÂY)

Cây cối xay là loại cây nhỏ, song hàng năm hay lâu năm, thường hay mọc thành đám, quần thể đông, cao 0,5 – 1,5...

CỐC TINH THẢO

CỐC TINH THẢO

Cây cốc tinh thảo là cây cỏ nhỏ, sống hàng năm, rễ chum, thân rất ngắn. Lá mọc vòng, dẹt, dài 4 – 35cm, rộng 0...

CỎ TRANH (THÂN RỄ)

CỎ TRANH (THÂN RỄ)

Cây cỏ tranh là một cây cỏ sống lâu năm, thân rễ mọc bò lan dài và sâu dưới đất, lá mọc đứng, hẹp, dài cứng, g...

CHẤP – CHỈ THỰC – CHỈ XÁC

CHẤP – CHỈ THỰC – CHỈ XÁC

Cây chấp (trấp) thường mọc hoang, cao độ 2 – 3m, gần giống như cây Cam, nhưng quả xanh hay chín đều rất chua n...

CHÀM MÈO

CHÀM MÈO

Cây chàm mèo là cây nhỏ, sống nhiều năm, cao từ 40 - 100cm, thân nhẵn, phân nhiều nhánh, cành, các mấu phìn to...

CÂY BÒNG BONG

CÂY BÒNG BONG

Bòng bong là một dây leo, thân rễ bò, luôn luôn xanh. Lá dài xẻ 2 – 3 lần lông chim, lá chét hình 3 cạnh, lá c...

CÂY BÁCH BỘ

CÂY BÁCH BỘ

Cây bách bộ tên khoa học Stemona tuberose Lour: Bách bộ thân leo, lá mọc đối: Đối diệp bách bộ; Stemona Sessli...

CÂY BẠC HÀ

CÂY BẠC HÀ

Cây bạc hà là cây cỏ sống lâu năm, cao 10 – 70cm hay hơn, thân vuông màu tía, mọc đứng hay hơi bò, có khi phân...

CÂY BA CHẼ

CÂY BA CHẼ

Cây ba chẽ nhỏ, sống lâu năm, cao 0,5 – 1m. Thân tròn, cành non hình tam giác dẹt. lá kép, gồm 3 lá chét hình...

CÂY ACTISO

CÂY ACTISO

Cây actiso là cây cỏ sống lâu năm, cao độ 1m hay hơn, trên thân và mặt dưới lá có lông trắng như bông. Lá mọc...

CAU

CAU

Cau tên khoa học: Areca catechu L, họ Dừa (Palmae) hoặc họ Cau (Arecaceae). Còn gọi là Binh lang – Tân lang.