RAU SAM

RAU SAM

Cây rau sam tên khoa học: Portulaca oleracea L, họ Rau sam (Portulacaceae); Còn gọi là Mã xỉ hiện – mã xỉ thái

RAU NHÀ CHÙA – RAU BINA – BÓ XÔI

RAU NHÀ CHÙA – RAU BINA – BÓ XÔI

Cải bó xôi tên khoa học: Spinacia oleracea L,. họ Rau muối (Chenopodiaceae); Tên khác là Bó xôi, Bối xôi, bina...

RAU NGÓT

RAU NGÓT

Rau ngót tên khoa học: Sauropus androgynus (L) merr., họ Thầu dàu (Euphorbiaceae); Tên khác Bồ ngót – Bù ngót...

RAU MÁ – RAU MÁ LÔNG – RAU MÁ LÁ RAU MUỐNG

RAU MÁ – RAU MÁ LÔNG – RAU MÁ LÁ RAU MUỐNG

Rau má tên khoa học: Centella asiatica (L) Urb – họ Hoa tán (Apiaceae); Tên khác Tích tuyết thảo (TQ).

RAU ĐẮNG

RAU ĐẮNG

Rau đắng tên khoa học: Polygonum aviculare L. Họ rau răm (Polygonaceae); Tên khác là cây càng tôm – Biển súc.

QUÍT

QUÍT

Quít tên khoa học: Citrus deliciosa Tenore (Citrus reticulate Blanco), họ Cam (Rutaceae); còn gọi Cam quất – H...

RAU DỪA NƯỚC

RAU DỪA NƯỚC

Rau dừa nước tên khoa học: Jussiaea repens L (Lud wigia adscendens (L) Hara), họ rau dừa nước (Onagraceae); Cò...

QUYẾT MINH (hạt)

QUYẾT MINH (hạt)

Cây quyết minh tên khoa học: Cassia tora L. họ Vang (Caesalpiniaceae); Còn gọi là Cây Muồng ngủ - Cây Đậu ma –...

QUẾ

QUẾ

Cây quế tên khoa học: Cinnamomun obtusifolium Nees. Còn gọi là Quế thanh, Ngọc quế.

QUA LÂU

QUA LÂU

Câu qua lâu tên khoa học: Trichosanthes op, họ Bầu bí (Cucurbitaceae); Còn gọi là Thao ca (Cao bằng) – Cây dưa...

Ô ĐẦU – PHỤ TỬ

Ô ĐẦU – PHỤ TỬ

Ô đầu VN: Cây thân mọc đứng, cao 0,6 – 1m, có lông ngắn, lá chia thành 3 thùy, hơi hình trứng dài, có răng cưa...

PHỤC LINH

PHỤC LINH

Phục linh tên khoa học: Poria coros Wolf, họ Nấm lỗ (Polyporaceae); còn gọi là Bạch linh; Bạch phục linh – Phụ...

PHÙ DUNG

PHÙ DUNG

Cây phù dung mọc thành bụi, cao từ 2 – 5m, các cành non có lông. Lá mọc cách, phiến lá chia 5 thùy, rộng ngang...

PHÒNG PHONG

PHÒNG PHONG

Cây phòng phong là một cây sống lâu năm, cao độ 1m rễ to, ở đâu rễ có nhiều xơ. Lá kép 2, 3 lần lông chim, xẻ...

PHÒNG KỶ

PHÒNG KỶ

Cây phòng kỷ là một dây leo sống lâu năm, rễ củ nằm ngang mặt đất, hình giống con gà đang ấp, rễ phình thành c...