BỆNH NHA CHU

BỆNH NHA CHU

Bệnh nha chu là bênh phổ biến chiếm tỷ lệ cao trong cộng đồng và có thể gặp ở bất kỳ một lứa tuổi hay vùng mi...

SÂU RĂNG – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

SÂU RĂNG – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

Là bệnh thường gặp ở mọi độ tuổi, tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng cấp tính nhưng gây khó chịu và kéo the...