HOÀNG LIÊN GAI VÀ HOÀNG LIÊN Ô RÔ

HOÀNG LIÊN GAI VÀ HOÀNG LIÊN Ô RÔ

Hoàng liên gai tên khoa học: Berberis wallichiana DC. Họ Hoàng liên gai (Berberidaceae), còn gọi là Hoàng mù-...

HOÀNG KỲ (RỄ)

HOÀNG KỲ (RỄ)

Cây Hoàng kỳ bắc là cây sống lâu năm, cao khoảng 5- - 80cm, rễ cái mập nhiều thịt, rất khó bẻ, có nhiều đầu tr...

HOÀNG ĐẰNG

HOÀNG ĐẰNG

Hoàng đằng tên khoa học: 1-Fibrảuea tinctoria Lour; 2- Fibraurea recisa Pierre đều thuộc họ Tiết dê (Menispẻma...

HOÀNG CẦM

HOÀNG CẦM

Cây Hoàng cầm là cây cỏ, sống lâu năm, cao 30 – 60cm, rễ cái phình to hình chùy, mặt ngoài màu vàng đen sẫm, b...

HOÀNG BÁ

HOÀNG BÁ

Hoàng bá tên khoa học: Phellođẻnon sinense Schneid còn gọi Hoàng bì thụ; Phellodendron amuense Rupr, còn gọi l...

HOẮC HƯƠNG

HOẮC HƯƠNG

Cây Hoắc hương là một cây cỏ sống lâu năm, thân thẳng có phân nhánh, cao khoảng 30 – 60cm, thân lá đều có lông...

HỔ PHÁCH

HỔ PHÁCH

Hổ phách tên khoa học: Succinum, còn gọi là Hồng Trùng chi – Huyết phác – Minh phách, Được ghi nhận trong Dược...

HẬU PHÁC BẮC

HẬU PHÁC BẮC

Cây hậu phác bắc tên khoa học: Magnolia officinalis Rehd et Wilss; Magnolia officinalis var biloba Rehd.et. Wi...

HÀN THE (CÂY)

HÀN THE (CÂY)

Cây hàn the tên khoa học: Desmodium heterophyllum (Willd) DC, họ Đậu (Fabaceae), còn gọi là Sơn lục đậu.

HÀ THỦ Ô

HÀ THỦ Ô

Hà thủ ô tên khoa học: Polygonum multiflỏum Thumb, họ Rau răm (Polygonaceae); Tên khác Xích thủ ô – Dạ giao đằ...

HẠ KHÔ THẢO

HẠ KHÔ THẢO

Hạ khô thảo tên khoa học: Prunella vulgais L (hay Brunella vulgaris L,) họ Hoa môi (Lamiaceae), tên khác Commo...

GỪNG

GỪNG

Cây gừng là cây cỏ, sống lâu năm, cao 60 – 1m.Thân – rễ mềm lên thành củ, có nhiều nhánh. Lá mọc so le, không...

GAI

GAI

Cây gai tên khoa học: Boehmeria nivea (L) Gaudick, họ Gai (Urticaceae), Tên khác Gai làm bánh – Trữ ma (TQ) –...

GAI DẦU

GAI DẦU

Cây gai dầu tên khoa học: Cannabis sativa L.Subsp.sativa; họ Gai dầu (Cannabaceae); Tên khác Gai mèo – Lanh mè...

ĐƯƠNG QUY

ĐƯƠNG QUY

Sâm Đương Quy Tên khoa học: Angelica sinensis (Oliu) Diels, họ Hoa tán (Apiaceae). Tên khác là Tần quy – Tây q...