ĐƠN TƯỚNG QUÂN

ĐƠN TƯỚNG QUÂN

Cây đơn tướng quân tên khoa học: Syzygium formosum var ternifolium (Roxb). Merr et Perry, còn có tên khác là C...

ĐƠN LÁ ĐỎ

ĐƠN LÁ ĐỎ

Đơn lá đỏ tên khoa học: Excvecaria cochinchinensis Lour, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae); tên khác Đơn mặt trời –...

ĐƠN KIM

ĐƠN KIM

Tên khoa học: Bidens pilosa L, họ Cúc (Asteraceae). Còn gọi là Đơn buốt – Quỷ châm thảo (TQ) – Tử tô hoang, cư...

ĐỘC HOẠT

ĐỘC HOẠT

Cây độc hoạt là một cây cỏ, sống lâu năm cao khoảng 0,5 – 1,5m . Rễ cái to, có khi có nhiều rễ nhánh nhỏ. Thân...

ĐƠN CHÂU CHẤU

ĐƠN CHÂU CHẤU

Tên khác: Aralia armata(Wall) Seem – họ Ngũ gia (Araliaceae). Tên khác là Cây cuồng – Độc lực (HÀ Tây) – Cẩm g...

ĐỖ TRỌNG

ĐỖ TRỌNG

Cây đỗ trọng là một cây nhỡ, cao tới 10 – 20m, luôn xanh tươi. Ls mọc so le, hình trứng rộng, đầu lá nhọn, mép...

ĐINH HƯƠNG

ĐINH HƯƠNG

Cây đinh hương là cây nhõ, cao tới 12cm, luôn luôn xanh tươi, thân nhẵn. Lá mọc đối, phiến lá hình trứng dài 5...

DIẾP CÁ

DIẾP CÁ

Cây diếp cá thuộc thảo, nhỏ, thân mọc đứng cao 20 – 40cm, sống lâu năm ưa chỗ ẩm, có thân rễ mọc ngầm dưới đất...

ĐỊA PHU

ĐỊA PHU

Tên khoa học: Kochia scoparia (l0 Schrad – họ Rau muối (Chenopodiaceae); Tên khác là Cây chổi.

ĐỊA LIỀN

ĐỊA LIỀN

Cây địa liền là loại cây cỏ nhỏ, sống lâu năm, quanh năm xanh tốt. Thân rễ nhỏ, hình trứng. Lá khá rộng, độ 2...

ĐỊA DU (RỄ)

ĐỊA DU (RỄ)

Tên khoa học: Sanguisorba officinalis L, họ Hoa hồng (Rosaceae); Còn có tên khác là Dã thăng ma (TQ).

ĐẬU VÁN TRẮNG

ĐẬU VÁN TRẮNG

Tên khoa học: Dolichos lablab L. họ Cánh bướm (Papilionaceae); còn gọi tên là Bạch biển đậu – bạch mai đậu – N...

DÂU TẰM

DÂU TẰM

Cây Dâu tằm là một cây nhỡ có thể cao trên 10m, nhưng thường để hái lá nên chỉ cao độ 2 – 3m. Lá mọc so le, hì...

ĐẬU SỊ (ĐẠM ĐẬU SỊ - ĐẬUTHI)

ĐẬU SỊ (ĐẠM ĐẬU SỊ - ĐẬUTHI)

Theo Đông y, đậu sị vị đắng, tính lạnh. Vào hai kinh Phế, Vỵ. Có tác dụng tán nhiệt, giải biểu, điều hòa chức...

DẦU GIUN

DẦU GIUN

Tên khoa học: Chenopodium ambrosioides Linn, họ Rau muối (Chenopodiaceae); Tên khác: Cây rau muối dại – Cây cỏ...