CÂY LƯƠNG THỰC VÀ DẦU THỰC VẬT – PHẦN 4

CÂY LƯƠNG THỰC VÀ DẦU THỰC VẬT – PHẦN 4

Đậu xanh (vigna aurea) còn gọi là lục đậu, thanh tiểu đậu. Là hạt của cây đậu xanh, thực vật thuộc họ Đậu (fab...

CÂY LƯƠNG THỰC VÀ DẦU THỰC VẬT – PHẦN 3

CÂY LƯƠNG THỰC VÀ DẦU THỰC VẬT – PHẦN 3

Tác dụng, cách dùng, kiêng kỵ và một số bài thuốc với ĐẬU GIẢI, ĐẬU HÀ LAN, ĐẬU NÀNH ...

CÂY LƯƠNG THỰC VÀ DẦU THỰC VẬT – PHẦN 2

CÂY LƯƠNG THỰC VÀ DẦU THỰC VẬT – PHẦN 2

Đông y Thiện Tri Thức chia sẻ kiến thức về tác dụng, cách dùng, kiêng kỵ và một số bài thuốc với DẦU LẠC, DẦU...

CÂY LƯƠNG THỰC VÀ DẦU THỰC VẬT – PHẦN 1

CÂY LƯƠNG THỰC VÀ DẦU THỰC VẬT – PHẦN 1

Đông y Thiện Tri Thức chia sẻ kiến thức về tác dụng, cách dùng, kiêng kỵ và một số bài thuốc với BỘT ĐẬU XANH...

CÁC BÀI THUỐC BỒI DƯỠNG CƠ THỂ - PHẦN 7

CÁC BÀI THUỐC BỒI DƯỠNG CƠ THỂ - PHẦN 7

Tác dụng chữa bệnh và cách dùng các bài thuốc: LỤC VỊ HOÀN, HOÀN THỎ TY LIÊN NHỤC, BỔ THẬN TRÁNG CÂN THANG, TẬ...

CÁC BÀI THUỐC BỒI DƯỠNG CƠ THỂ - PHẦN 6

CÁC BÀI THUỐC BỒI DƯỠNG CƠ THỂ - PHẦN 6

Tác dụng chữa bệnh và cách dùng các bài thuốc bồi dưỡng cơ thể: SINH MẠCH ẨM, TỨ QUAN TỬ THANG, TAM TÀI THANG,...

CÁC BÀI THUỐC BỒI DƯỠNG CƠ THỂ - PHẦN 5

CÁC BÀI THUỐC BỒI DƯỠNG CƠ THỂ - PHẦN 5

Tác dụng chữa bệnh và cách dùng các bài thuốc: BỔ HUYẾT HOÀN, ÍCH TRÍ NHÂN, Ô HOÀI ÍCH TRÍ HOÀN, QUY TỲ HOÀN,...

CÁC BÀI THUỐC BỒI DƯỠNG CƠ THỂ - PHẦN 4

CÁC BÀI THUỐC BỒI DƯỠNG CƠ THỂ - PHẦN 4

Tác dụng chữa bệnh và cách dùng các bài thuốc bồi dưỡng cơ thể: BÁT TRÂN THANG, TIÊU THỰC TÁN, BỔ HUYẾT HOÀN,...

CÁC BÀI THUỐC BỒI DƯỠNG CƠ THỂ_PHẦN 3

CÁC BÀI THUỐC BỒI DƯỠNG CƠ THỂ_PHẦN 3

Tác dụng chữa bệnh và cách dùng các bài thuốc: KIM TỎA NGỌC QUAN HOÀN,BỔ THẬN HOÀN, VIÊN BỔ LÁ SUNG, NHU MỄ KH...

CÁC BÀI THUỐC BỒI DƯỠNG CƠ THỂ_PHẦN 2

CÁC BÀI THUỐC BỒI DƯỠNG CƠ THỂ_PHẦN 2

Tác dụng chữa bệnh và cách dùng các bài thuốc: BỔ ÂM ĐƠN, HÀ LIÊN KHANG TỲ HOÀN, VIÊN BỔ LÁ SUNG, BỔ KHÍ KIỆN...

CÁC BÀI THUỐC BỒI DƯỠNG CƠ THỂ _PHẦN 1

CÁC BÀI THUỐC BỒI DƯỠNG CƠ THỂ _PHẦN 1

Những bài thuốc bổ là những bài thuốc gồm các vị thuốc có tác dụng nâng cao chính khí của cơ thể bị suy nhược...

SUY NHƯỢC CƠ THỂ_PHẦN 2_DO ÂM HƯ, DƯƠNG HƯ

SUY NHƯỢC CƠ THỂ_PHẦN 2_DO ÂM HƯ, DƯƠNG HƯ

giảm sút về tinh khí, huyết, tân dịch làm mất đi sự điều hòa của công năng của tạng phủ.

SUY NHƯỢC CƠ THỂ_PHẦN 1_DO KHÍ HƯ

SUY NHƯỢC CƠ THỂ_PHẦN 1_DO KHÍ HƯ

Y học cổ truyền gọi là chứng hư lao, là hội chứng thường gặp ở người có sức khỏe bị suy yếu do bẩm sinh (tiên...

CHỮA BỆNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỰ NHIÊN_PHẦN 1

CHỮA BỆNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỰ NHIÊN_PHẦN 1

Làm sao để có sức khỏe và làm sao ngăn chặn được các loại bệnh tật ngày càng phát triển và biến đổi phức tạp?