NHỮNG BÀI THUỐC BỔ HUYẾT – PHẦN 1

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ HUYẾT – PHẦN 1

Thuốc bổ huyết là thuốc dùng chữa chứng huyết hư, biểu hiện lâm sàng là sắc mặt vàng bủng, môi lưỡi nhợt, hoa...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 1

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 1

Thuốc bổ ích có thể quy vào bốn loại là bổ khi, bổ dương, bổ huyết, bổ âm. Bốn loại này chỉ là theo Âm dương...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 9

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 9

Chúng tôi xin giới thiệu một số phương thuốc bổ ích khí được tổng hợp từ nhiều nguồn giúp bạn đọc có thêm tài...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 7

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 7

Chúng tôi xin giới thiệu một số phương thuốc bổ ích khí được tổng hợp từ nhiều nguồn giúp bạn đọc có thêm tài...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 6

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 6

Chúng tôi xin giới thiệu một số phương thuốc bổ ích khí được tổng hợp từ nhiều nguồn giúp bạn đọc có thêm tài...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 5

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 5

Chúng tôi xin giới thiệu một số phương thuốc bổ ích khí được tổng hợp từ nhiều nguồn giúp bạn đọc có thêm tài...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 4

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 4

Thuốc bổ ích còn gọi tắt là thuốc bổ là phương pháp chữa “ bổ cái hư” và “ích cải tổn” là một trong những phươ...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 3

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 3

Thuốc bổ ích còn gọi tắt là thuốc bổ là phương pháp chữa “ bổ cái hư” và “ích cải tổn” là một trong những phươ...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 2

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 2

Thuốc bổ ích còn gọi tắt là thuốc bổ là phương pháp chữa “ bổ cái hư” và “ích cải tổn” là một trong những phươ...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 8

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 8

Chúng tôi xin giới thiệu một số phương thuốc bổ ích khí được tổng hợp từ nhiều nguồn giúp bạn đọc có thêm tài...

CÁC BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – PHẦN 4

CÁC BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – PHẦN 4

Chúng tôi xin giới thiệu một số phương thuốc và phụ giải được sưu tầm và trích dẫn từ Sổ tay phương tế lâm sàn...

CÁC BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – PHẦN 3

CÁC BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – PHẦN 3

Chúng tôi xin giới thiệu một số phương thuốc và phụ giải được sưu tầm và trích dẫn từ Sổ tay phương tế lâm sàn...

CÁC BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – PHẦN 2

CÁC BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – PHẦN 2

Thuốc hoạt huyết có tác dụng hoạt huyết khử ứ, thích hợp với các chứng huyết hành bất sướng (không thư thái) c...

CÁC BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – PHẦN 1

CÁC BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – PHẦN 1

Thuốc hoạt huyết có tác dụng hoạt huyết khử ứ, thích hợp với các chứng huyết hành bất sướng (không thư thái) c...

CÁC BÀI THUỐC CHỈ HUYẾT – phần 3

CÁC BÀI THUỐC CHỈ HUYẾT – phần 3

Thuốc chỉ huyết chủ yếu do thuốc lương huyết hợp thành, ở đây các vị thuốc đều thích hợp chữa các chứng khạc h...