THUỐC CỐ SÁP – PHẦN IV

THUỐC CỐ SÁP – PHẦN IV

Thuốc cố sáp là những bài thuốc gồm các vị thuốc có tác dụng thu liễm như Phù tiểu mạch, Ngũ vị tử, Long cốt,...

THUỐC CỐ SÁP – PHẦN III

THUỐC CỐ SÁP – PHẦN III

Thường được dùng để chữa các chứng do âm dương khí huyêt hư tổn, chức năng tạng phủ bị rối loạn gây nên. Thực...

THUỐC CỐ SÁP – PHẦN II

THUỐC CỐ SÁP – PHẦN II

Thuốc cố sáp thường được dùng để chữa các chứng do âm dương khí huyêt hư tổn, chức năng tạng phủ bị rối loạn...

THUỐC CỐ SÁP – PHẦN I

THUỐC CỐ SÁP – PHẦN I

Thuốc cố sáp là những bài thuốc gồm các vị thuốc có tác dụng thu liễm như Phù tiểu mạch, Ngũ vị tử, Long cốt,...

MỘT SỐ BÀI THUỐC BỔ DƯƠNG

MỘT SỐ BÀI THUỐC BỔ DƯƠNG

Bài thuốc bổ dương là những bài thuốc dùng để chữa chứng dương hư mà chủ yếu là trị thận dương hư, biểu hiện l...

LOÉT MIỆNG VỚI Y HỌC CỔ TRUYỀN

LOÉT MIỆNG VỚI Y HỌC CỔ TRUYỀN

Miệng là nơi khai khiếu của tỳ, lưỡi là nơi khai khiễu của tâm, kinh thận đi tới lưỡi, răng lợi thuộc tỳ vị. V...

CÁC BÀI THUỐC BỔ ÂM – PHẦN 3

CÁC BÀI THUỐC BỔ ÂM – PHẦN 3

Bài thuốc Bổ âm là những bài thuốc gồm các vị thuốc ngọt mát để dưỡng âm như Địa hoàng, Mạch môn, Sa sâm, Quy...

CÁC BÀI THUỐC BỔ ÂM – PHẦN 2

CÁC BÀI THUỐC BỔ ÂM – PHẦN 2

Bài thuốc Bổ âm là những bài thuốc gồm các vị thuốc ngọt mát để dưỡng âm như Địa hoàng, Mạch môn, Sa sâm, Quy...

CÁC BÀI THUỐC BỔ ÂM – PHẦN 1

CÁC BÀI THUỐC BỔ ÂM – PHẦN 1

Bài thuốc Bổ âm là những bài thuốc gồm các vị thuốc ngọt mát để dưỡng âm như Địa hoàng, Mạch môn, Sa sâm, Quy...

Y HỌC CỔ TRUYỀN VỚI THIẾU MÁU VÀ THIẾU MÁU DO THIỂU NĂNG TẠO MÁU CỦA TỦY XƯƠNG

Y HỌC CỔ TRUYỀN VỚI THIẾU MÁU VÀ THIẾU MÁU DO THIỂU NĂNG TẠO MÁU CỦA TỦY XƯƠNG

Thiếu máu và thiếu máu do thiểu năng tạo máu của tủy xương thuộc phạm vi chứng huyết hư, hư lao của y hoc cổ t...

NHỮNG BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – phần 8

NHỮNG BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – phần 8

Bài thuốc Hoạt huyết chữa chứng xuất huyết, huyết ứ do nguyên nhân khác nhau mà hội chứng ứ huyết, xuất huyết...

NHỮNG BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – phần 7

NHỮNG BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – phần 7

Bài thuốc Hoạt huyết chữa chứng xuất huyết, huyết ứ do nguyên nhân khác nhau mà hội chứng ứ huyết, xuất huyết...

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ KHÍ  - Phần 2

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ KHÍ - Phần 2

Bài thuốc bổ khí là những bài thuốc chữa hội chứng khí hư biểu hiện chủ yếu là Phế khí hư (ho, khó thở, cơ th...

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ KHÍ  - phần 1

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ KHÍ - phần 1

Bài thuốc bổ khí là những bài thuốc chữa hội chứng khí hư biểu hiện chủ yếu là Phế khí hư (ho, khó thở, cơ thể...

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ HUYẾT – PHẦN 2

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ HUYẾT – PHẦN 2

Thuốc bổ huyết là thuốc dùng chữa chứng huyết hư, biểu hiện lâm sàng là sắc mặt vàng bủng, môi lưỡi nhợt, hoa...