Y HỌC CỔ TRUYỀN VỚI THIẾU MÁU VÀ THIẾU MÁU DO THIỂU NĂNG TẠO MÁU CỦA TỦY XƯƠNG

Y HỌC CỔ TRUYỀN VỚI THIẾU MÁU VÀ THIẾU MÁU DO THIỂU NĂNG TẠO MÁU CỦA TỦY XƯƠNG

Thiếu máu và thiếu máu do thiểu năng tạo máu của tủy xương thuộc phạm vi chứng huyết hư, hư lao của y hoc cổ t...

NHỮNG BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – phần 8

NHỮNG BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – phần 8

Bài thuốc Hoạt huyết chữa chứng xuất huyết, huyết ứ do nguyên nhân khác nhau mà hội chứng ứ huyết, xuất huyết...

NHỮNG BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – phần 7

NHỮNG BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – phần 7

Bài thuốc Hoạt huyết chữa chứng xuất huyết, huyết ứ do nguyên nhân khác nhau mà hội chứng ứ huyết, xuất huyết...

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ KHÍ  - Phần 2

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ KHÍ - Phần 2

Bài thuốc bổ khí là những bài thuốc chữa hội chứng khí hư biểu hiện chủ yếu là Phế khí hư (ho, khó thở, cơ th...

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ KHÍ  - phần 1

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ KHÍ - phần 1

Bài thuốc bổ khí là những bài thuốc chữa hội chứng khí hư biểu hiện chủ yếu là Phế khí hư (ho, khó thở, cơ thể...

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ HUYẾT – PHẦN 2

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ HUYẾT – PHẦN 2

Thuốc bổ huyết là thuốc dùng chữa chứng huyết hư, biểu hiện lâm sàng là sắc mặt vàng bủng, môi lưỡi nhợt, hoa...

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ HUYẾT – PHẦN 1

NHỮNG BÀI THUỐC BỔ HUYẾT – PHẦN 1

Thuốc bổ huyết là thuốc dùng chữa chứng huyết hư, biểu hiện lâm sàng là sắc mặt vàng bủng, môi lưỡi nhợt, hoa...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 1

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 1

Thuốc bổ ích có thể quy vào bốn loại là bổ khi, bổ dương, bổ huyết, bổ âm. Bốn loại này chỉ là theo Âm dương...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 9

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 9

Chúng tôi xin giới thiệu một số phương thuốc bổ ích khí được tổng hợp từ nhiều nguồn giúp bạn đọc có thêm tài...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 7

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 7

Chúng tôi xin giới thiệu một số phương thuốc bổ ích khí được tổng hợp từ nhiều nguồn giúp bạn đọc có thêm tài...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 6

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 6

Chúng tôi xin giới thiệu một số phương thuốc bổ ích khí được tổng hợp từ nhiều nguồn giúp bạn đọc có thêm tài...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 5

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 5

Chúng tôi xin giới thiệu một số phương thuốc bổ ích khí được tổng hợp từ nhiều nguồn giúp bạn đọc có thêm tài...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 4

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 4

Thuốc bổ ích còn gọi tắt là thuốc bổ là phương pháp chữa “ bổ cái hư” và “ích cải tổn” là một trong những phươ...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 3

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 3

Thuốc bổ ích còn gọi tắt là thuốc bổ là phương pháp chữa “ bổ cái hư” và “ích cải tổn” là một trong những phươ...

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 2

CÁC PHƯƠNG THUỐC BỔ ÍCH – PHẦN 2

Thuốc bổ ích còn gọi tắt là thuốc bổ là phương pháp chữa “ bổ cái hư” và “ích cải tổn” là một trong những phươ...