TẦM NHÌN

Đơn vị gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị các cây thuốc, bài thuốc gia truyền chăm sóc sức khỏe hàng đầu.

SỨ MỆNH

Gìn giữ, bảo tồn và phát huy các bài thuốc gia truyền nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sức khỏe, trí tuệ- truyền thống.

LỜI HỨA THƯƠNG HIỆU

Cam kết luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm để phát triển bền vững và đạt được niềm tin sâu sắc.

Bài viết mới

TƯ TƯỞNG CỦA LÃO TRANG VỚI Y HỌC CỔ TRUYỀN P2

TƯ TƯỞNG CỦA LÃO TRANG VỚI Y HỌC CỔ TRUYỀN P2

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một vài trích dẫn trong quyển sách “Tư tưởng Lão trang với y học cổ truyền” của Trần Văn Tích; với kiến thức văn hóa và y học vững chắc, cách viết văn

TƯ TƯỞNG CỦA LÃO TRANG VỚI Y HỌC CỔ TRUYỀN P1

TƯ TƯỞNG CỦA LÃO TRANG VỚI Y HỌC CỔ TRUYỀN P1

Nền y học cổ truyền Phương Đông là nền y học có tuổi đời lâu dài, có những kiến thức vượt thời gian và không gian, chứa đựng trong nó những giá trị nhân văn sâu sắc có phần có thể cảm nhận được

Y HỌC CỔ TRUYỀN VỚI THIẾU MÁU VÀ THIẾU MÁU DO THIỂU NĂNG TẠO MÁU CỦA TỦY XƯƠNG

Y HỌC CỔ TRUYỀN VỚI THIẾU MÁU VÀ THIẾU MÁU DO THIỂU NĂNG TẠO MÁU CỦA TỦY XƯƠNG

Thiếu máu và thiếu máu do thiểu năng tạo máu của tủy xương thuộc phạm vi chứng huyết hư, hư lao của y hoc cổ truyền.

NHỮNG BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – phần 8

NHỮNG BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT – phần 8

Bài thuốc Hoạt huyết chữa chứng xuất huyết, huyết ứ do nguyên nhân khác nhau mà hội chứng ứ huyết, xuất huyết có khác nhai

Công ty cổ phần Thiện Tri Thức