CÁC BÀI THUỐC CHỮA BỆNH HÔ HẤP – PHẦN 3

CÁC BÀI THUỐC CHỮA BỆNH HÔ HẤP – PHẦN 3

 1. TANG BÌ MẠCH MÔN THANG

Tang bì

20 g

Mạch môn (bỏ lõi)

20 g

Sài đất

12 g

Cam thảo đất

12 g

Bán hạ chế

8 g

Trần bì

10 g

 • Chủ trị: Ho sát đờm (đờm không long) có kèm sốt.
 • Cách dùng: Các vị sao vàng, cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml chia uống 2 lần trong ngày. Ngày uống 1 thang.

 

 1. MẠCH MÔN BÁCH BỘ TANG BÌ THANG

Mạch môn (bỏ lõi)

16 g

Bách bộ

10 g

Tang bạch bì

10 g

Trần bì

10 g

Rau má

20 g

Bán hạ chế.

4 g

 • Chủ trị: Viêm phế quản.
 • Cách dùng: Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày. Ngày uống 1 thang.
 1. TIỀN HỒ TỬ TÔ BÁN HẠ THANG

Tiền hồ

12 g

Tử tô

8 g

Bán hạ chế

4 g

Ngưu tất

12 g

Cam thảo

6 g

 

 

 • Chủ trị: hen suyễn, ho nhiều đờm.
 • Cách dùng: Các vị cho vào 600ml nước, sắc  lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày. Ngày uống 1 thang.
 1. TÍA TÔ CỬU THÁI TRẦN BÌ THANG

Tía tô

12 g

Cửu thái (lá hẹ)

10 g

Trần bì

6 g

Kinh giới

10 g

Bạch chỉ

8 g

Rễ chỉ thiên

8 g

 • Chủ trị: Viêm phế quản cấp.
 • Cách dùng: Các vị cho vào 600ml nước sắc lấy 200ml chia uống 2 lần.
 • Ngày uống 1 thang.
 1. TANG DIỆP THANG

Tang diệp

15 g

Bạc hà

12 g

Cúc hoa

8 g

Ngải cứu

12 g

Xạ can

5 g

Kim ngân hoa

12 g

 • Chủ trị: Viêm phế quản.
 • Cách dùng: các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml chia uống 2 lần. Ngày uống 1 thang.
 1. TANG DIỆP BẠC HÀ CÚC HOA THANG

Tang diệp

16 g

Tạng bì

12 g

Bạc hà

8 g

Cúc hoa

8 g

Rễ chanh

8 g

Rễ chỉ thiên

8 g

 • Chủ trị: Viêm phế quản cấp có sốt cao.
 • Cách dùng: các vị cho vào 600ml nươc, sắc lấy 100ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày. Ngày dùng 1 thang.
 1. TRẦN BÌ LA BẠC THANG

Trần bì (sao vàng)

10 g

La bạc tử (sao thơm)

10 g

Vỏ vối (sao thơm)

10 g

Cam thảo dây

8 g

Gừng tươi

4 g

 

 

 • Chủ trị: Viêm phế quản mạn, ho khạc đờm trắng.
 • Cách dùng: Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lần. Ngày uống 1 thang.
 1. BỘT TRỊ HEN
 • Dùng La bạc tử sao vàng 40g; tạo giác nhân (sao giòn) 20g.
 • Chủ trị: Hen phế quản.
 • Cách dùng: hai vị tán bột mịn. Ngày uống 8 – 10g, chia uống 2 lần khi đang lên cơn hen. Uống với nước chín.
 1. TIỀN HỒ BÁCH BỘ MẠCH MÔN THANG

Tiền hồ

12 g

Bách bộ

12 g

Mạch môn (bỏ lõi)

12 g

Trần bì

12 g

Thiên môn

12 g

Thạch cao

12 g

 • Chủ trị: hen phế quản có sốt.
 • Cách dùng: Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày. Ngày uống 1 thang.
 1. TANG BÌ SÀI ĐẤT BỒ CÔNG ANH THANG.

Tanh bì

12 g

Sài đất

10 g

Bồ công anh

16 g

Kim ngân hoa

16 g

Cỏ mần chầu

20 g

Cam thảo dây

12 g

 • Chủ trị: Viêm phổi.
 • Công dụng: Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày. Ngày uống 1 thang.
 1. XẠ CAN TANG BÌ THANG

Xạ can

6 g

Tang bì (tẩm mật sao)

12 g

Bạch mao căn

12 g

Cát căn

12 g

Ô mai

6 g

Cam thảo dây

12 g

 • Chủ trị: Viêm họng, yết hầu sưng đau.
 • Cách dùng: Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 100ml nước thuốc chia uống trong ngày. Ngày uống 1 thang.
 1. TAM TỬ GIÁNG KHÍ THANG
 • Dùng tô tử 10g; La bạc tử 10g; Bạch giới tử 10g;
 • Chủ trị: hen suyễn, đờm khò khè, khó thở, ho do lạnh.
 • Cách dùng: Các vị cho vào 400ml nước, sắc lấy 100ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày. Ngày uống 1 thang.
 1. MA HOÀNG TÔ TỬ MẠCH MÔN THANG

Ma hoàng

12 g

Tô tử

10 g

Mạch môn

12 g

Hoài sơn

12 g

Đản sâm

12 g

Ý dĩ

16 g

Cam thảo

4 g

 

 

 • Chủ trị: hen gốc tại tỳ.
 • Cách dùng: Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày. Ngày uống 1 thang.
 1. TÔ TỬ MẠCH MÔN BÁN HẠ TRẦN BÌ THANG

Tô tử

12 g

Mạch môn

12 g

Bán hạ chế

12 g

Trần bì

10 g

Đảng sâm

16 g

Hương phụ chế

16 g

Bạch truật

12 g

Ma hoàng

12 g

Cam thảo

4 g

 

 

 • Chủ trị: Hen gốc tại tỳ.
 • Cách dùng: Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày. Ngày uống 1 thang.
 1. LỤC VỊ GIA VỊ THANG

Thục địa

16 g

Hoài sơn

12 g

Sơn thù

10 g

Đan bì

8 g

Phục linh

8 g

Trạch tả

8 g

Ma hoàng

12 g

Bán hạ chế

12 g

Chỉ thực

8 g

Cát cánh

8 g

 • Chủ trị: Hen gốc tại thận.
 • Cách dùng: Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày. Ngày dùng 1 thang.
 1. MẠCH MÔN BỐI MẪU THANG

Mạch môn

12 g

Bối mẫu

8 g

Cát cánh

8 g

Tô tử

12 g

Bạch giới tử

10 g

Viễn chí

8 g

Hoàng kỳ

12 g

Ý dĩ

16 g

Hoài sơn

12 g

 

 

 • Chủ trị: Hen gốc tại phế.
 • Cách dùng: Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày. Ngày uống 1 thang.
 1. MA HOÀNG MẠCH MÔN CÁT CÁNH THANG

Ma hoàng

12 g

Mạch môn

12 g

Cát cánh

8 g

Tô tử

10 g

Bán hạ chế

12 g

Xạ can

8 g

 • Chủ trị :Hen thể hàn (lãnh háo)
 • Cách dùng: các vị cho 600ml nước, sắc lấy nước 150ml, chia uống 2 lần trong ngày. Ngày dùng 1 thang.
 1. HUYỀN SÂM SINH ĐỊA TẠNG BÌ THANG

Huyền sâm

12 g

Sinh địa

10 g

Tang bì

12 g

Mạch môn

12 g

Ma hoàng

12 g

Cát cánh

8 g

Hoàng kỳ

12 g

Ý dĩ

16 g

 • Chủ trị: Hen phế quản do nhiệt (nhiệt háo)
 • Cách dùng: các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml chia uống 2 lần trong ngày. Ngày dùng 1 thang.
 

Bài viết liên quan