CÁC BÀI THUỐC BÌNH CAN CHỨNG – PHẦN 6

 1. BÌNH CAN GIA VỊ

Lá chanh

12 – 20g

Lá gai

18 – 20g

Lá cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Bạch đồng nữ

30 – 40g

Ô long vĩ

6 – 8g

Lá huyết dụ

16 – 29g

Trắc bách diệp

20 – 30g

Củ gai

16 – 20g

Cỏ nhọ nồi

 1. – 20g
 • Chủ trị: các chứng khái huyết, băng huyết
 • Cách dùng: sắc với 800ml nước lấy 200ml chia uống trong ngày, mỗi ngày 1 thang.
 1. BÌNH CAN GIA VỊ 2

Lá chanh

12 – 20g

Lá gai (sao cháy)

18 – 20g

Lá cối xay

6 – 10g

Ngải cứu (tẩm nước tiểu sao cháy)

30 – 40g

Ô long vĩ

8 – 12g

 

 

 • Chủ trị các chứng khái huyết, băng huyết.
 • Cách dùng: các vị tẩm, sao sấy giòn, tán bột mịn; ngày uống 10 – 15g với nước chín nguội.

 1. BÌNH CAN GIA VỊ 3

Lá chanh

12 – 20g

Lá gai

18 – 20g

Lá cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Sọ quả xoan (khổ luyện thạch)

8 – 12g

Hạt sen

16 – 30g

Củ sung

8 – 12g

Thỏ ty tử

16 – 20g

Kê nội kim

10 – 12g

 

 

 • Chủ trị: chứng di tinh, mộng tinh.
 • Cách dùng: sắc các vị với 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày. Ngày uống 1 thang.
 1. BÌNH CAN GIA VỊ 4

Lá chanh

12 – 20g

Lá gai

18 – 20g

Lá cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Khổ luyện thạch (sọ quả xoan)

8 – 12g

Liên nhục

16 – 30g

Khiếm thực

8 – 12g

Thỏ ty tử

16 – 30g

Kê nội kim

10 – 12g

Phá cố chỉ

16 – 20g

Tía tô

8 – 12g

Hạt thìa là (tiều hồi)

8 – 12g

Lá mùi tàu

8 – 12g

Giá đậu xanh

6 – 16g

 • Chủ trị: chứng lãnh tinh.
 • Cách dùng: sắc thuốc với 1000ml lấy 200ml chia uống 2 lần trong ngày, mỗi ngày 1 thang.
 1. BÌNH CAN GIA VỊ 5

Lá chanh

12 – 20g

Lá gai

18 – 20g

Lá cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Ba kích (bỏ lõi)

16 – 20g

Phá cố chỉ

16 – 20g

Bột cà phê

8 – 10g

Cao lỏng rễ cau (tỷ lệ 1/1)

10 – 20ml

Bột hồ tiêu

8 – 10g

 

 

 • Chủ trị: chứng liệt dương, phòng sự yếu.
 • Cách dùng: cap lỏng rễ cau, bột hồ tiêu để riêng. Các vị khác sắc với 800ml nước lấy 200ml thuốc chia uống 2 lần trong ngày, khi uống trộn với cao lỏng rễ cau và bột hồ tiêu, ngày uống 1 thang.
 1. BÌNH CAN GIA VỊ 6

Lá chanh

12 – 20g

Lá gai

18 – 20g

Lá cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Xích đồng nữ

40 – 60g

Cẩu tích

20- 40g

Đỗ trọng

12 – 16g

Hắc đậu

20 – 30g

Dây đau xương

20 – 30g

 

 

 • Chủ trị: thận hư, đau lưng, gối mỏi, tai ù.
 • Cách dùng: sắc các vị thuốc với 1lít nước lấy 200ml thuốc chia uống 2 lần trong ngày, mỗi ngày dùng 1 thang.
 1. BÌNH CAN GIA VỊ 7

Lá chanh

12 – 20g

Lá gai

18 – 20g

Lá cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Xích đậu

16 – 20g

Kim ngân

20 – 30g

Thương nhĩ tử

20 – 30g

 

 

 • Chủ trị: dị ứng nổi da đỏ.
 • Cách dùng: sắc với 800ml nước lấy 200ml chia uống 2 lần trong ngày, mỗi ngày dùng 1 thang.
 1. BÌNH CAN GIA VỊ 8

Lá chanh

12 – 20g

Lá gai

18 – 20g

Lá cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Nàng nàng

20 – 30g

Vỏ núc nác

12 - 16g

Hy thiêm

10 – 12g

 

 

 • Chủ trị: dị ứng nổi mản ngứa, nứt nẻ.
 • Cách dùng: sắc với 800ml lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày.
 1. BÌNH CAN GIA VỊ 9

Lá chanh

12 – 20g

Lá gai

18 – 20g

Lá cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Đơn mặt quỷ

20 – 30g

Thương nhĩ tử

20 – 30g

Trinh nữ

12 – 16g

 

 

 • Chủ trị: dị ứng nổi mản to, có kèm sốt, đau bụng.
 • Cách dùng: sắc các vị với 800ml nước, lấy 200ml chia uống 2 lần trong ngày.
 1. BÌNH CAN GIA VỊ 10.

Lá chanh

12 – 20g

Lá gai

18 – 20g

Lá cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Vỏ cây gạo

20 – 40g

Bồ công anh

12 – 16g

Kinh giới

12 – 16g

Cải trời

20 – 40g

Rau má

20 – 30g.

 

 

 • Chủ trị: nổi mẩn ngứa do táo (huyết táo sinh phong).
 • Cách dùng: sắc các vị với 800ml nước lấy 200ml chia uống 2 lần trong ngày.

  Đông y Thiện Tri Thức tổng hợp

Bài viết liên quan